W tym roku Terminal LNG w Świnoujściu przyjmie rekordową ilość ponad 60. dostaw gazu

Rekord będzie możliwy dzięki kontynuowanej przez spółkę GAZ-SYSTEM rozbudowie gazoportu.

Rozbudowa Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu stanowi element większego planu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM, tzw. Bramy Północnej, w ramach której polski system gazowy ma zostać przygotowany do odwrócenia kierunku zasilania z relacji wschód-zachód na kierunek północny.

Projekt rozbudowy polskiego terminala znajduje się na europejskiej liście Projektów Wspólnego Zainteresowania (Project of Common Interest). Na tę listę trafiają inwestycje o szczególnym znaczeniu dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie. Przyczyniają się też do osiągnięcia unijnych celów w zakresie energii i klimatu.

Rozbudowa Terminalu w Świnoujściu jest objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VII, DZIAŁANIE: 7.1 w ramach projektu pod nazwą: „Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”.

Program Rozbudowy Terminalu LNG przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz umożliwi zwiększenie poziomu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego dla Polski i rynków regionalnych.

W szczególności Program Rozbudowy pozwoli na:

  • zwiększenie ilości importowanego do Polski gazu ziemnego o co najmniej 2,5 mld Nm3/rok z różnych kierunków świata,
  • zwiększenie nominalnej zdolności wysyłkowej do 856 tys. Nm3/h do Krajowego Systemu Przesyłowego (docelowa maksymalna zdolność regazyfikacyjna instalacji – 984 tys. Nm3/h),
  • poprawę elastyczności pracy Terminalu LNG poprzez zwiększenie zdolności procesowego składowania LNG do ok. 500 tys. m3 brutto,
  • zwiększenie poziomu niezawodności i elastyczności odbioru dostaw LNG,
  • zwiększenie ekspediowanego wolumenu LNG drogą lądową oraz umożliwienie wysyłki drogą morską,
  • wzrost przychodów z tytułu świadczenia nowych usług: bunkrowania statków, załadunku LNG na jednostki pływające (small, mid i large scale LNG), przeładunku LNG ze statku na statek (transshipment),
  • rozwój infrastruktury dającej możliwość większego wykorzystania LNG w Regionie.

Termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 roku.

Źródło/fot.: GAZ-SYSTEM