Badania, edukacja, rozwój

Badania, edukacja, rozwój

 Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp z o.o. Centrum jest spółką ze 100 proc. udziałem Akademii Morskiej w Szczecinie, założoną w sierpniu 2013 roku. Firma powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami naukowymi, jakie powstają na Akademii Morskiej – jednej z najbardziej rozpoznawalnych uczelni morskich na świecie. Głównym celem Centrum Innowacji jest zbudowanie pomostu pomiędzy światem nauki i biznesu. Jako spółka niezależna, ale ściśle współpracująca z uczelnią, jest pierwszym i ostatnim przystankiem na drodze do korzystania z wiedzy oraz umiejętności uczelnianej kadry naukowej. Centrum Innowacji doradza, spotyka się z firmami , uczestniczy…czytaj dalej →
Przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. należy do grona najbardziej znanych stoczni remontowych w kraju i za granicą. Powstała w wyniku połączenia dwóch zachodniopomorskich zakładów, które od września 2013 r., prowadzą działalność operacyjną jako jedna spółka. Stocznia posiada dwa zakłady produkcyjne, w Szczecinie i Świnoujściu. Stocznia oferuje usługi w zakresie: kompleksowych remontów (w tym remontów awaryjnych) przebudowy dużych statków handlowych, promów pasażerskich oraz specjalistycznych jednostek wielozadaniowych przeglądów klasowych statków pełnej obsługi statków morskich wszelkich typów i wielkości (do panamaxów włącznie) prefabrykacji i montaż wielkogabarytowych konstrukcji offshore (producent konstrukcji stalowych offshore od ponad 15 lat)…czytaj dalej →
Porty i usługi portowe

Porty i usługi portowe

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – w Szczecinie i Świnoujściu. Do podstawowych zadań Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. należy: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej oraz pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów. Porty w Szczecinie i Świnoujściu tworzą uniwersalny, a zarazem jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku. Znajdują się na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą oraz na…czytaj dalej →