Przewodniczący Rady Klastra               

Wiceprzewodniczący Rady Klastra       dr hab. inż. Cezary Behrendt

Sekretarz Rady Klastra                           Dariusz Smoliński

Członek Rady Klastra                             Krzysztof Urbaś

Członek Rady Klastra                             Marek Opowicz

Członek Rady Klastra                             Andrzej Łuc 

Członek Rady Klastra                             Marek Kowalewski

Członek Rady Klastra                             dr hab. inż. profesor ZUT, Tadeusz Jastrzębski