Przewodniczący Rady Klastra                

Wiceprzewodniczący Rady Klastra       dr hab. inż. Cezary Behrendt

Sekretarz Rady Klastra                         

Członek Rady Klastra

Członek Rady Klastra                              Andrzej Łuc 

Członek Rady Klastra                              Marek Kowalewski

Członek Rady Klastra                              dr hab. inż. profesor ZUT, Tadeusz Jastrzębski