Przewodniczący Rady Klastra                Dariusz Słaboszewski 

Wiceprzewodniczący Rady Klastra       dr hab. inż. Cezary Behrendt

Sekretarz Rady Klastra                           Marek Duklanowski 

Członek Rady Klastra                              Andrzej Strzeboński

Członek Rady Klastra                              Andrzej Łuc 

Członek Rady Klastra                              Marek Kowalewski

Członek Rady Klastra                              dr hab. inż. profesor ZUT, Tadeusz Jastrzębski