Tor wodny Szczecin-Świnoujście oficjalnie pogłębiony

Dziś symbolicznie, po robotach pogłębiarskich, oddano do ponownego użytku tor wodny Szczecin–Świnoujście.

Tor został pogłębiony do 12,5 metra. Projekt był podzielony na trzy etapy, a zakończone aktualnie roboty były ostatnim. Etap ten dotyczył odcinka toru Świnoujście–Szczecin o długości 62 km. Wydobyto 23 mln m3 urobku. Wartość tej inwestycji wyniosła prawie dwa miliardy złotych. Jest to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w regionie.

Korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia to m.in:

-zwiększenie dostępności portu Szczecin dla statków masowych o nośności 40 000 ton i kontenerowców o nośności 30-35 000 ton;
-wzrost zatrudnienia – zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu;
-w otoczeniu Portu Szczecin-Świnoujście nastąpi wzrost gospodarczy, co oznaczać będzie przyrost przychodów w działalnościach gospodarczych;
-wzrost atrakcyjności transportowo – inwestycyjnej portu w Szczecinie.

Fot.: Polska Morska