Klaster dąży do zrównoważonego połączenia funkcji turystyczno-rekreacyjnych regionu z rozwojem przemysłów morskich i transportu.