Kształcenie zawodowe stało się dla  Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego i przedsiębiorców jednym z priorytetów w wydobywaniu potencjału gospodarczego województwa zachodniopomorskiego. Klaster systematycznie przeprowadza spotkania między firmami, szkołami a przedstawicielami samorządu terytorialnego, wspiera koordynację praktyk uczniów, zachęca do wprowadzania umów lojalnościowych z gwarancją zatrudnienia absolwentów w przedsiębiorstwach, dokonuje analiz rynku, wspomaga kreowanie kształcenia według zapotrzebowania pracodawców.

Klaster Morski Pomorza Zachodniego współpracuje ze szczecińskimi uczelniami wyższymi, dzięki czemu Partnerzy mają dostęp do usług badawczych, wspólnych projektów B+R, szkoleń, wzmacniając transfer wiedzy i technologii.
Absolwenci uczelni niejednokrotnie korzystają ze staży, praktyk w przedsiębiorstwach Konsorcjum, a co za tym idzie, stanową w przyszłości wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Do Klastra należą m.in. Akademia Morska w Szczecinie,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński.

Ponadto naszymi Partnerami są szkoły: Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa WZDZ w Szczecinie,  Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie, Zespół Szkół Łączności w Szczecinie, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Huberta w Szczecinie, Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

Współpracujemy ze  Stowarzyszeniem  Energetyki Wiatrowej ze Szczecina, Centrum Innowacji Akademii Morskiej ze Szczecina, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Fundacją Gdyńska Inicjatywa Akademicka.

 

 

Za nasze działania i zaangażowanie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego otrzymaliśmy podziękowanie od Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej.