Do głównych celów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego zalicza się wspieranie rozwoju przemysłu stoczniowego.

Stocznia Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o.

Historia

Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm Szczecina z wieloletnią tradycją, ogromnym dorobkiem i międzynarodową renomą.

Początki historii Stoczni sięgają lat 40. XX wieku, kiedy to po odbudowaniu infrastruktury poniemieckich stoczni: Stettiner Oderwerke i Stettiner Vulcanwerke rozpoczęto tutaj działalność produkcyjną.

Przez lata swojej działalności stocznia wyspecjalizowała się w budowie różnego rodzaju statków: masowców, drobnicowców, rudowęglowców, kontenerowców, statków towarowo-pasażerskich, promów, czy statków naukowo-badawczych i specjalistycznych.

Infrastruktura

Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” jest spółką, której infrastruktura stoczniowa ma charakter potokowo-gniazdowego łańcucha technologicznego, dedykowanego do produkcji okrętowej i zrzesza najlepiej wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz sprawdzonych podwykonawców, którzy świadczą usługi najwyższej jakości, dostosowane do bieżących potrzeb i oczekiwań klientów.

W infrastrukturze stoczniowej można wyróżnić kilka zasadniczych obszarów:

– wstępna konserwacja, gięcia blach i profili,

– powłoka podkładowa, cięcie blach stalowych,

– wykonanie wszystkich konstrukcji stalowych i sekcji statków,

– czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych i sekcji statków,

– ośrodek pochylniowy (trzy pochylnie i udźwigowione place przy pochylniach),

– transport poziomy do 414 ton,

– hale wyposażenia,

– nabrzeża o łącznej długości 610 m.

Całkowita powierzchnia Stoczni zajmuje ponad 46 ha. Dobrze udźwigowione hale produkcyjne mają ponad 80 tys. m² powierzchni, a place 10 ha. Nabrzeża o długości 610 m są wyposażone w żurawie o udźwigu od 16 do 50 t. Największa z pochylni – Wulkan Nowy ma długość 266 m, szerokość 39 m i wyposażona jest w suwnicę o udźwigu 450 t, posiadającą możliwość wyjazdu po pirsie nad akwen.

Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” jest doskonale skomunikowany drogą lądową, kolejową i wodną.

Zakres działalności

Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” to firma z doświadczeniem i dużym potencjałem. Firma konsekwentnie realizuje strategię wprowadzającą innowacyjne rozwiązania w sektorze stoczniowym i produkcyjnym w zakresie zarządzania projektami, współpracy z podwykonawcami przy budowie gotowych jednostek oraz innych wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.

Stocznia Szczecińska ”Wulkan” współpracuje stale z około 60 podmiotami zatrudniającymi prawie 1600 pracowników, które korzystają z infrastruktury technologicznej Stoczni. Są to przede wszystkim firmy z sektora stoczniowego związanych z przemysłem okrętowym (infrastruktura Stoczni daje możliwość  realizacji pełnego procesu technologicznego budowy statków w szerokiej skali wyporności), stalowym oraz produkcją dla sektora offshore. Dzięki takiej partnerskiej i wydajnej ekonomicznej formule działania możliwe jest realizowanie najpoważniejszych wyzwań, w tych obszarach produkcji. Prawidłowa realizacja procesu produkcyjnego w Stoczni Szczecińskiej ,,Wulkan” zagwarantowana jest poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP opartego na normach: ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 oraz AQAP 2110:2016. W Stoczni wdrażany jest system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

 

Foto: Współczesny widok Stoczni Szczecińskiej ,,Wulkan”.
Od lewej Pochylnia Odra Nova długości 189 m, szerokości 44 m daje możliwość budowy statków do 50 tys. ton wyporności.

 

Foto:Nabrzeża oraz Infrastruktura Stoczni Szczecińskiej ,,Wulkan”. Widok współczesny/ fot. Adrian Matusiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do wirtualnych odwiedzin:  http://szczecinshipyard.com/poznaj-obiekt/

 

Kontakt:

ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin

tel. 91 810 29 00

e-mail: kontakt@szczecinshipyard.com