1. A. Marchewka, Rozwój powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarki morskiej na przykładzie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, [w:] H. Salmonowicz, Transport morski w międzynardowych procesach logistycznych, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012   –  POBIERZ
  2. A. Marchewka, Funkcjonowanie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego w procesie tworzenia zintegrowanego środowiska gospodarki morskiej, w: Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój, (red.) J. Buko, M. Frankowska, Zeszyty Naukowe Nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 94, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012 – POBIERZ