Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie nowym Partnerem Klastra

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie nowym Partnerem Klastra

Klastrowe grono powiększyło się o kolejnego Partnera, którym jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. WZDZ jest Stowarzyszeniem powołanym w 1946 roku uchwałą członków założycieli. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest kształcenie zawodowe osób dorosłych oraz młodzieży w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy. WZDZ oferują projektowanie programów w systemie kursowym, kształcenie i doskonalenie zawodowe w systemie kursowym, kształcenie dla p...otrzeb gospodarki morskiej w zakresie: przeszkolenia w ramach bezpieczeństwa, dodatkowych przeszkoleń specjalistycznych z wymaganymi konwencji STCW oraz kształcenia w systemie szkolnym. Zachęcamy do współpracy ! Dane do kontaktu: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie Pl.…czytaj dalej →