Centrum Innowacji Akademii Morskiej

Centrum Innowacji Akademii Morskiej

Nowym Partnerem Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego zostało Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie. Centrum jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością, ze 100% udziałem Akademii Morskiej w Szczecinie, założoną w sierpniu 2013 roku. Spółka powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami naukowymi, jakie powstają na Akademii Morskiej – jednej z najbardziej rozpoznawalnych uczelni morskich na świecie. Głównym celem Centrum Innowacji jest zbudowanie pomostu pomiędzy światem nauki i biznesu. Jako spółka niezależna, ale ściśle współpracująca z uczelnią, jest pierwszym i ostatnim przystankiem na drodze do korzystania z wiedzy oraz umiejętności uczelnianej kadry naukowej. Centrum Innowacji doradza…czytaj dalej →