O Klastrze na Portalu Innowacji

O Klastrze na Portalu Innowacji

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Funkcjonowanie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego w procesie tworzenia zintegrowanego środowiska gospdarki morskiej", który ukazał się w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecinskiego. Publikacja do pobrania TUTAJ.  Informacje za www.pi.gov.pl: "Tematyka rozwoju klastrów absorbuje coraz więcej środowisk zarówno w Polsce, jak i za granicą. Budzi zainteresowanie samych przedsiębiorców, a także jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawicieli sektora nauki i szkolnictwa. Obserwowana jest przy tym coraz większa potrzeba poszerzania aktualnej wiedzy, która umożliwiałaby podnoszenie kompetencji osób zajmujących się klastrami, a tym samym powodowałaby wzrost ich konkurencyjności. Stąd nieprzypadkowo publikacja pt.…czytaj dalej →