Technology transfer in the maritime sector

Technology transfer in the maritime sector

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję pt. „Technology transfer in the maritime sector – towards the future”, która odbędzie się w dniach 4-5 października 2012 r. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Transferu Technologii Morskich AM jako podsumowanie realizacji projektu w programie „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.   Zakres tematyczny konferencji dotyczyć będzie: przeglądu dotychczasowych rozwiązań technologicznych w branży morskiej będących przedmiotem zgłoszeń patentowych na poziomie europejskim, wyzwań technologicznych stojących przed branżą morską, zagadnień własności intelektualnej, finansowania transferu technologii w Polsce w nowym okresie programowania, polityki Komisji Europejskiej w stosunku do branży w…czytaj dalej →
Konferencja Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój

Konferencja Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój

Tematyka rozwoju klastrów wzbudza zainteresowanie wielu środowisk gospodarczych, a także jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawicieli sektora nauki i szkolnictwa. Obserwowana jest przy tym coraz większa potrzeba poszerzania aktualnej wiedzy, która umożliwiałaby podnoszenie kompetencji osób zajmujących się klastrami, a tym samym powodowałaby wzrost ich konkurencyjności. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk gospodarczych zainteresowanych rozwojem powiązań kooperacyjnych w ramach inicjatyw klastrowych, w dniu 25 września 2012 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój”, zorganizowana przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie było doskonałą…czytaj dalej →
Klaster na targach Water Ways Expo 2012

Klaster na targach Water Ways Expo 2012

Dobiegły końca pierwsze Międzynarodowe Targi Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej Water Ways Expo 2012, które odbyły się w dniach 19-21 września we Wrocławiu. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i zaprezentowania możliwości rozwiązań i planów dla polskiego i europejskiego sektora żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej.Na stoisku Województwa Zachodniopomorskiego, swoją działalność i oferty zaprezentowały firmy działające w ramach Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego. W targach uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej samorządowej, stowarzyszeń, izb gospodarczych, klastrów, parków technologicznych, środowisk przemysłowych i gospodarczych.czytaj dalej →