Porty i usługi portowe

Porty i usługi portowe

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – w Szczecinie i Świnoujściu. Do podstawowych zadań Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. należy: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej oraz pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów. Porty w Szczecinie i Świnoujściu tworzą uniwersalny, a zarazem jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku. Znajdują się na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą oraz na…czytaj dalej →

Partnerzy Klastra

W skład konsorcjum Klaster Morski Pomorza Zachodniego wchodzą zarówno przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły średnie, szkoły zawodowe, zespoły szkół oraz instytucje otoczenia biznesu. Członkami Klastra są następujące podmioty: Uczelnie wyższe: 1) Akademia Morska w Szczecinie - www.am.szczecin.pl   2) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie - www.wsb.pl/szczecin  3) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - www.wtmit.zut.edu.pl   Szkoły Średnie, Szkoły Zawodowe i Zespoły Szkół: 1) Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie - www.zcemip.szczecin.pl 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa WZDZ w Szczecinie - www.wzdz.pl 3) Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie - www.zsbszczecin.szkolnastrona.pl 4) Zespół Szkół…czytaj dalej →

Misja i cele

Wizja Klastra zawiera się w następującym stwierdzeniu: Klaster Morski Pomorza Zachodniego jest szeroko znany ze względu na swój dynamizm i siłę; tworzą go – we współpracy z sektorem naukowo badawczym oraz organami władzy i administracji – prężne, nowoczesne firmy mówiące na forach zewnętrznych jednym głosem, dysponujące wciąż rosnącym potencjałem gospodarczym oraz wysoko wykwalifikowanymi kadrami. Klaster stanowi bazę ekspercką oraz liczącego się partnera dla decydentów wszystkich szczebli w kwestiach dotyczących gospodarki morskiej, wpływając w ten sposób na kreowanie morskiej polityki regionu, państwa i wspólnoty europejskie. Misją klastra jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego…czytaj dalej →