Oferta

Oferta

Klaster Morski Pomorza Zachodniego jest otwarty na nowe i chętne do współpracy środowiska, którym zależy na silnej, prężnie działającej gospodarce morskiej. Udział w Klastrze zapewnia Partnerom m.in. możliwość nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami działającymi w ramach Klastra oraz promocję ofert handlowych. Aby dołączyć do Klastra należy wypełnić dokument pn. AKT PRZYSTĄPIENIA DO KLASTRA i wysłać go na adres:   Klaster Morski Pomorza Zachodniego Polskie Terminale S.A. ul. Bytomska 7 70-603 Szczecin    Ponadto należy zapoznać się z dokumentem pn. UMOWA O USTANOWIENIU KONSORCJUM KLASTER MORSKI POMORZA ZACHODNIEGO.   Honorowy patronad nad Klastrem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Razem…czytaj dalej →

Rada Klastra

W skład Rady Klastra wchodzą: Dariusz Słaboszewski  - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnouście S.A. - Przewodniczący Rady Klastra dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof.  AM - Akademia Morska w Szczecinie - Wicerzewodniczący Rady Klastra Marek Duklanowski - Polskie Terminale S.A. - Sekretarz Rady Klastra dr hab. inż. Tadeusz Jastrzębski, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Członek Rady Klastra Marek Kowalewski – Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. - Członek Rady Klastra Dariusz Śpiewak - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. - Członek Rady Klastraczytaj dalej →
Kontakt

Kontakt

Klaster Morski Pomorza Zachodniego Sekretariat Techniczny Polskie Terminale S.A. ul. Bytomska 7 70-603 Szczecin tel. 91 462 49 41, 91 430 85 03 fax 91 462 49 41 e-mail: biuro@klastermorski.comczytaj dalej →

Partnerzy Klastra

Konsorcjum Klaster Morski Pomorza Zachodniego tworzą: Akademia Morska w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Biuro Projektów BIMOR Sp. z o.o., Finomar Sp. z o.o., Polskie Terminale S.A., Remech Grupa Remontowo – Inwestycyjna Sp. z o.o., Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o., Fundacja Gdyńska Inicjatywa Akademicka, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.czytaj dalej →
Badania, edukacja, rozwój

Badania, edukacja, rozwój

 Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp z o.o. Centrum jest spółką ze 100 proc. udziałem Akademii Morskiej w Szczecinie, założoną w sierpniu 2013 roku. Firma powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami naukowymi, jakie powstają na Akademii Morskiej – jednej z najbardziej rozpoznawalnych uczelni morskich na świecie. Głównym celem Centrum Innowacji jest zbudowanie pomostu pomiędzy światem nauki i biznesu. Jako spółka niezależna, ale ściśle współpracująca z uczelnią, jest pierwszym i ostatnim przystankiem na drodze do korzystania z wiedzy oraz umiejętności uczelnianej kadry naukowej. Centrum Innowacji doradza, spotyka się z firmami , uczestniczy…czytaj dalej →
Przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. należy do grona najbardziej znanych stoczni remontowych w kraju i za granicą. Powstała w wyniku połączenia dwóch zachodniopomorskich zakładów, które od września 2013 r., prowadzą działalność operacyjną jako jedna spółka. Stocznia posiada dwa zakłady produkcyjne, w Szczecinie i Świnoujściu. Stocznia oferuje usługi w zakresie: kompleksowych remontów (w tym remontów awaryjnych) przebudowy dużych statków handlowych, promów pasażerskich oraz specjalistycznych jednostek wielozadaniowych przeglądów klasowych statków pełnej obsługi statków morskich wszelkich typów i wielkości (do panamaxów włącznie) prefabrykacji i montaż wielkogabarytowych konstrukcji offshore (producent konstrukcji stalowych offshore od ponad 15 lat)…czytaj dalej →
Porty i usługi portowe

Porty i usługi portowe

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – w Szczecinie i Świnoujściu. Do podstawowych zadań Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. należy: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej oraz pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów. Porty w Szczecinie i Świnoujściu tworzą uniwersalny, a zarazem jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku. Znajdują się na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą oraz na…czytaj dalej →

Partnerzy Klastra

W skład konsorcjum Klaster Morski Pomorza Zachodniego wchodzą zarówno przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły średnie, szkoły zawodowe, zespoły szkół oraz instytucje otoczenia biznesu. Członkami Klastra są następujące podmioty: Uczelnie wyższe: 1) Akademia Morska w Szczecinie - www.am.szczecin.pl   2) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie - www.wsb.pl/szczecin  3) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - www.wtmit.zut.edu.pl   Szkoły Średnie, Szkoły Zawodowe i Zespoły Szkół: 1) Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie - www.zcemip.szczecin.pl 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa WZDZ w Szczecinie - www.wzdz.pl 3) Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie - www.zsbszczecin.szkolnastrona.pl 4) Zespół Szkół…czytaj dalej →

Misja i cele

Wizja Klastra zawiera się w następującym stwierdzeniu: Klaster Morski Pomorza Zachodniego jest szeroko znany ze względu na swój dynamizm i siłę; tworzą go – we współpracy z sektorem naukowo badawczym oraz organami władzy i administracji – prężne, nowoczesne firmy mówiące na forach zewnętrznych jednym głosem, dysponujące wciąż rosnącym potencjałem gospodarczym oraz wysoko wykwalifikowanymi kadrami. Klaster stanowi bazę ekspercką oraz liczącego się partnera dla decydentów wszystkich szczebli w kwestiach dotyczących gospodarki morskiej, wpływając w ten sposób na kreowanie morskiej polityki regionu, państwa i wspólnoty europejskie. Misją klastra jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego…czytaj dalej →