Morskie wody wewnętrzne w aspekcie żeglugi śródlądowej

Mimo, iż morskie wody wewnętrzne podlegają administracji Urzędów Morskich, dozwolone jest na nich prowadzenie jednostek żeglugi śródlądowej. Statek rzeczny, aby mógł na nie wypłynąć, kierujący nim powinien posiadać dokument kwalifikacyjny kapitana żeglugi śródlądowej klasy A.

Natomiast sama jednostka pływająca powinna spełniać wymagania techniczne dla żeglugi po wodach morskich i posiadać ważny dokument bezpieczeństwa statku, dopuszczający statek do żeglugi w tym rejonie.
Zasięg morskich wód wewnętrznych, reguluje ustawa z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

źródło: MGMiŻŚ