Ślubowanie w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu

W sobotę blisko 70 uczniów pierwszych klas Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu złożyło uroczyste ślubowanie, wpisując się w historię i tradycję szkoły. W ceremonii ślubowania uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście. Szczególnie ważna była obecność Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, który wraz z dyrektor Marzeną Baranowską wręczyli uczniom akty pasowania.

W uroczystości wzięli udział także samorządowcy, Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Janusz Karp, Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz oraz Piotr Jasina, reprezentujący Klaster Morski Pomorza Zachodniego. Dyrektor szkoły Marzena Baranowska zapowiedziała, że w następnym szkolnym 2018/2019 dostępne będą nowe kierunki kształcące w zawodach takich jak: technik budowy jednostek pływających, monter kadłubów jednostek pływających, szkutnik, magazynier – logistyk. Wzbogacona oferta edukacyjna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie aktualnego rynku pracy, dając perspektywiczną pozycję zawodową młodym ludziom. Ponadto Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu jest pierwszą i jak dotąd – jedyną szkołą średnią, która posiada uprawnienia szkolenia kadr morskich na poziom operacyjny żeglugi międzynarodowej, umożliwiający absolwentom, po odbyciu nadzorowanej praktyki morskiej, do uzyskania dyplomów oficerskich. Szkoła w ciągu 57 lat swojej działalności wykształciła ponad 10 tysięcy uczniów, których zawodowe wybory często wiązały się z morzem, pracując w stoczniach i portach morskich.

Od stycznia 2018 roku organem prowadzącym Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu będzie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.