Forum Biznesu w formacie 16+1

Podczas oficjalnej inauguracji działalności Sekretariatu ds. Morskich „16+1” Minister Marek Gróbarczyk w wystąpieniu otwierającym podkreślił, że celem Spotkania jest wypracowanie strategii i koncepcji dla krajów całej „siedemnastki” -tak, aby stworzyćspójną wizję i wspólne projekty infrastrukturalne łączące poszczególne państwa naszego regionu, aby nawiązać kontakty i bezpośrednią współpracę z Chinami. –„Stoimy przed ogromną szansą.

Szansą na upodmiotowienie regionu Europy Środkowej. Szansą na wspólny sukces, na rewitalizację transportu morskiego i rzecznego, a co za tym idzie podniesienie znaczenia gospodarki morskiej. Współpraca regionu Europy Środkowej z Chinami, która jest obecnie priorytetowa dla obydwu stron, dostaje dzisiaj kolejny ważny impuls, bowiem dołącza do niej cały sektor żeglugi morskiej i śródlądowej.”- powiedział Minister Marek Gróbarczyk. Dodał, że to właśnie transport jest jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin współpracy miedzy Polską oraz całą Europą Środkową, Wschodnią oraz Chinami. W swoim wystąpieniu mówiła o tym również Premier Beata Szydło.

„Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Warszawie na II spotkaniu ministrów transportu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. To właśnie transport jest jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin współpracy między Europą Środkowo-Wschodnią a Chinami. Państwa dzisiejsza obecność uświetnia też oficjalną inaugurację prac Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich 16+1. Jestem przekonana, że jego działalność stworzy nowe możliwości w dziedzinie współpracy transportowej między naszymi krajami, zmierzającej do rozwoju portów morskich, regionów przybrzeżnych oraz dróg wodnych całego naszego regionu oraz Chin.” – powiedziała Beata Szydło.

„Nowe ministerstwo, które powstało dwa lata temu, pod kierownictwem Pana ministra Marka Gróbarczyka- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jest najmłodszym dzieckiem w naszym Rządzie, ale też mam wrażenie najbardziej ambitnym i najszybciej się rozwijającym”. – dodała Pani Premier.

Na zakończenie pierwszego dnia spotkania Premier Beata Szydło zaprosiła jego uczestników na Światowe Dni Morza, które w 2018 roku odbędą się w Szczecinie i będą połączone z organizacją dorocznego Kongresu Morskiego. Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że te wydarzenia będą doskonałą okazją do kontynuacji dyskusji o transporcie, a w szczególności o transporcie morskim i żegludze śródlądowej.

Drugi dzień rozmów przedstawicieli państw formatu 16+1 otworzyła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzisiejsze spotkanie koncentrowało się na zagadnieniach związanych z rozwojem biznesowej współpracy międzynarodowej, która jest dedykowana sektorom gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Anna Moskwa w swoim wystąpieniu mówiła o ożywieniu gospodarczym, jakie przeżywają polskie porty morskie. Podkreśliła, że są to podmioty nowoczesne, przyjazne klientom i szybko rozwijające się. Zauważyła, że te argumenty z całą pewnością uprawniają Polskę do prowadzenia Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich, w formacie 16+1.

„Nie było lepszego czasu dla gospodarki morskiej niż teraz. Mamy erę gospodarki morskiej. Przejawia się ona w odtworzeniu przemysłu stoczniowego. Przykładem są liczne działania podjęte przez MGMiŻŚ, tj. położenie stępki pod budowę promu dla PŻB, czy podjęcie prac w ramach „Programu Batory”. – powiedziała minister Anna Moskwa.

Pani minister podkreśliła, że ważną częścią pracy sekretariatu i jednocześnie wielkim wyzwaniem jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, jako infrastruktury dostępowej do portów morskich.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele strony chińskiej zadeklarowali zainteresowanie obszarem żeglugi śródlądowej. Obie strony wyraziły chęć wypracowania płaszczyzny współpracy nad tymi zagadnieniami, w ramach pracy Sekretariatu.

To dwudniowe wydarzenie było najlepszą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, jak również omówienia koncepcji wspólnej pracy w ramach Sekretariatu ds. Morskich.