Zgromadzenie Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego

Zgromadzenie Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego

25.04.br w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. odbyło się Zgromadzenie Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.
Podczas zgromadzenia uroczyście wręczono certyfikaty nowym członkom klastra, którymi są: Gmina Miasto Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Teleyard, Farallon, firma KNFR. Sekretarz Rady Klastra Marek Duklanowski poinformował, że Klaster Morski Pomorza Zachodniego jest współorganizatorem 6. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który w dniach 15-16 czerwca odbędzie się w Szczecinie, zachęcając jednocześnie członków klastra do udziału w tym istotnym dla gospodarki morskiej wydarzeniu. Zgromadzenie Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie podjęcia współpracy z Fundacją Kongres Morski przy organizacji 6. Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Warto przypomnieć, że podczas poprzednich edycji kongresu morskiego członkowie klastra występowali w roli moderatorów paneli dyskusyjnych.
Na podstawie podjętej uchwały Zgromadzenie Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego powołało dwóch członków niestałych Rady Klastra, którymi zostali: Andrzej Strzeboński – prezes Stoczni Szczecińskiej oraz Andrzej Łuc – prezes Portu Morskiego Police.
Liczba partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego systematycznie rośnie, obecnie klaster zrzesza 68 partnerów.
(2011- Klaster liczy 11 Partnerów,
2012 – 15, 2013 – 16 , 2014 – 16, 2015 – 25, 2016 – 32,
2017 – 68)

Na coraz szersze możliwości współpracy partnerów klastra ze szkołami i uczelniami zwrócił uwagę Sekretarz Rady Klastra, Marek Duklanowski, który wskazał między innymi na możliwość dostosowania profilu kształcenia do potrzeb przedsiębiorców tak, aby jak najwięcej absolwentów szkół i uczelni znalazło zatrudnienie zgodne ze swoim wykształceniem.
– Wiele firm staje przed problemem braku wykwalifikowanych pracowników. Efektywna współpraca ze szkołami i uczelniami może być jednym ze sposobów jeśli nie rozwiązania, to z pewnością zmniejszenia uciążliwości takiej sytuacji – powiedział Dariusz Słaboszewski, przewodniczący Rady Klastra i prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
O możliwości współpracy firm klastrowych z Uniwersytetem Szczecińskim mówił prof. Marek Górski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej US.
Zgromadzenie Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego zatwierdziło sprawozdanie z działalności Sekretariatu Technicznego za rok 2017.
źródło: Infomare.pl