Uniwersytet Szczeciński nowym Partnerem Klastra

Uniwersytet Szczeciński dołączył do Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego !
Uniwersytet Szczeciński został utworzony na mocy ustawy sejmowej z lipca 1984 roku z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Swoją działalność rozpoczął w roku akademickim 1985/86, rozwijając dynamicznie powojenną tradycję akademicką oraz pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie.
To obecnie największa na Pomorzu Zachodnim, zatrudniająca około 1100 nauczycieli akademickich i ponad 800 pracowników administracyjnych uczelnia wyższa, spełniająca wszystkie wymagania ustawowe, w skład której wchodzi jedenaście wydziałów.
Rozwojowi naukowemu i infrastrukturalnemu uczelni stale towarzyszy wzrost liczby studentów, obecnie około 14 000, dla których stale doskonalona jest oferta dydaktyczna i przygotowywane wciąż nowe kierunki kształcenia (obecnie około 70 kierunków studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym).
Studenci uczestniczą w pracach 160 kół naukowych i wydają swoje czasopisma. Na uczelni działają m.in.: teatr akademicki, chór, Strefa Kultury Studenckiej, Akademicki Związek Sportowców, NZS, AIESEC oraz ELSA.
Do wielu atutów studiowania na US należy dodać także możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej i jej 8 filii. Znajduje się tam ponad milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych.
Elementem stale rozwijanej współpracy z zagranicą jest aktywne (od 1998 r.) uczestnictwo w programie Erasmus, w którego ramach partnerami US jest blisko 196 uczelni z 24 krajów, także pozaeuropejskich.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *