Branża morska otwiera się na zawodowców!

8 grudnia odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Szczecin w sprawie kształcenia zawodowego młodzieży z regionu z inicjatywy Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego. Wzięli w nim udział Marek Duklanowski – Sekretarz Rady Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, Iwona Potrykus Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, 
Elżbieta Moskal – Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Daniel Saar – Dyrektor DB Port, Krzysztof Ozygała Dyrektor Generalny Partner-Ship oraz przedstawiciel Bulk Cargo-Port Szczecin.

Podczas spotkania dyskutowano o perspektywach szkolnictwa zawodowego oraz ułatwieniu młodym ludziom poruszanie się na rynku pracy. Rozmowy skierowały się przede wszystkim na problem pracodawców z pozyskiwaniem pracowników z określonymi umiejętnościami oraz, aby szkoły zawodowe były realną odpowiedzią na potrzeby gospodarki. Zgodnie stwierdzono, że ważnym elementem do poprawy kształcenia zawodowego i technicznego jest zintensyfikowanie doradztwa zawodowego wśród młodzieży. Zwrócono uwagę o potrzebie doprecyzowania grupy zawodów bezwzględnie pożądanych wśród przedsiębiorców, a także propozycji wobec kompetencji na konkretnych stanowiskach pracowniczych.

W trakcie ustaleń wyznaczono kolejne kroki, które zostaną podjęte, aby efektywnie zapewnić wyspecjalizowane kadry dla zakładów pracy, a absolwentom szkół dobrą, stabilną i rozwojową pracę.

IMG 3721