Nowoczesne laboratorium Akademii Morskiej

logoCentrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska to nowe laboratorium Akademii Morskiej w Szczecinie, które zastało oficjalnie otwarte 1 października 2015 r. 

Laboratorium wykonuje usługi w zakresie badań produktów naftowych, cieczy roboczych i ochrony środowiska z użyciem najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego i nowatorskich metod badawczych. W Centrum wykonywane są badania olejów smaroWych – silnikowych i przekładniowych, olejów hydraulicznych, transformatorowych, paliw okrętowych, czystości wody oraz morfologii płynów i pyłów. Napodstawie analizy wyników badań laboratorium wydaje zalecenia i wytyczne w zakresie eksploatacji urządzeń.

FullSizeRender

Kadrę Cenrum stanowią naukowcy i profesjonalni laboranci Akademii Morskiej w Szczecinie, posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne. 

Do zakresu wykonywanych badań należą:

  • badania standardowych własności fizykochemicznych paliw i olejów smarowych;
  • badania zawartości cząstek metali metodą spektrofotometrii emisyjnej w paliwach i olejach;
  • analiza zawartości siarki w produktach ropopochodnych;
  • badania pozostałości po koksowaniu w produktach naftowych metoda mikro;
  • analiza gazów spalinowych z silników o zapłonie samoczynnym;
  • badania wód zaolejonych;
  • badania czystości i określanie klasy czystości olejów hydraulicznych;
  • analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej;
  • anzliza zawartości Ca, Ba, Si, Pb, P, S w apatytach, fosfatach, siarce pylistej, popiołach dymnicowych, pyłach zbożowych na zasadzie fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF);
  • spektometria w podczerwieni oraz pomiary wzbudzenia i emisji fluorescencji w systemie skaningowym i w układzie komputerowej analizy danych z software FL WinLab.

Laboratorium posiada Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków.

FullSizeRender 3

 

Dane teleadresowe:

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych
i Ochrony Środowiska
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Willowa 2
71-650 Szczecin
www.cbp.am.szczecin.pl
cbp@am.szczecin.pl