Ship-Service Partnerem Klastra

logoGrono Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego powiększyło się o firmę Ship-Service S.A., będącą liderem na polskim rynku bunkrowym. Działalność firmy Ship-Service S.A. związana jest z następującymi obszarami:

  • bunkrowanie statków morskich w paliwa żeglugowe, 24 godziny na dobę 365 dni w roku SHIP-SERVICE dostarcza paliwa żeglugowe typu MGO 0,1% siarki oraz HSFO 30-700 cSt dla statków w morskich portach polskich: Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia;
  • obsługa statków w portach;
  • przeładunki i składowanie towarów;
  • działalność spedycyjna i przewozowa w zakresie transportu lądowego i wodnego;
  • usługi consultingowe w zakresie obrotu towarowo-morskiego;
  • usługi związane z ochroną środowiska wodnego, odbiór odpadów ze statków, gospodarowaniem odpadami, czyszczeniem separatorów, usuwaniem rozlewów i zanieczyszczeń z akwenów portowych
  • eksport, import w zakresie prowadzonej działalności – koncesja na import paliw;
  • zaopatrywanie rynku żeglugi portowej oraz floty rybackiej.
13-flota PORONIECcysterna

Inwestorem strategicznym i większościowym udziałowcem spółki jest Polski Koncern Naftowy ORLEN – największy polski producent i dystrybutor paliw.

 

Dane teleadresowe:

Ship-Service S.A.
Tama Pomorzańska 1
70-030 Szczecin
tel.: + 48 91 431 89 91/92
fax: + 48 91 431 89 99
e-mail: office@ship-service.pl
www.ship-service.pl