Zbigniew Miklewicz nowym przewodniczącym

KlasterMorski logo RGBPodczas ostaniego posiedzenia Rady Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego wybrano nowe prezydium Rady. Przewodniczącym został dr Zbigniew Miklewicz, Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Funkcję Wiceprzewodniczącego objął prof. Cezary Behrendt, reprezentujący Akademię Morską w Szczecinie, a stanowisko Sekretarza Bartłomiej Pachis z firmy Polskie Terminale S.A.

W składzie Rady Klastra znaleźli się również prof. Tadeusz Jastrzębski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego oraz Piotr Trojanowski, reprezentujący Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.

Rada Klastra została wybrana przez Zgromadzenie Partnerów na okres dwóch lat.