Polsko-Duńskie Forum Portowe

forumSerdecznie zapraszamy do udziału w Polsko-Duńskim Forum Portowym, które odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. w Szczecinie.

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i poszerzenie kontaktów pomiędzy duńskimi i polskimi przedsiębiorcami związanymi z rozwojem i eksploatacją infrastruktury portowej. Podczas Forum odbędą się: seminarium z udziałem przedstawicieli polskich i duńskich instytucji branżowych, władz lokalnych i firm oraz bilateralne spotkania biznesowe (B2B).

W spotkaniu z firmami duńskimi wezmą udział przedstawiciele podmiotów funkcjonujących w ramach Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego. W celu zgłoszenia się do udziału w spotkaniu oraz uzyskania szczegółowych informacji o profilach działalności podmiotów duńskich biorących udział w wydarzeniu, prosimy o kontakt pod adresem biuro@klastermorski.com lub pod nr tel. 91 43 08 503.

Program Polsko-Duńskiego Forum Portowego

Szczecin, 17 kwietnia 2015 r.

plakat