Strażak-28 płynie do Szczecina

W niedzielę, 13 listopada około godz. 18 stocznię Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku opuścił Strażak-28. Statek pożarniczy zbudowany dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA płynie teraz do Szczecina. W porcie zacumuje dziś wieczorem.

Budowany dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. statek pożarniczy „Strażak-28” przeszedł już próby na morzu. Testy rozpoczęły się 26 października i trwały pięć dni.

Jednostka ma już za sobą, przeprowadzone w warunkach portowych, testy wszystkich urządzeń i systemów znajdujących się na jej wyposażeniu. Pod okiem ekspertów sprawdzono zastosowane technologie w warunkach morskich, czyli tych, w których Strażak-28 będzie pracował na co dzień.

Nowy statek pożarniczy jest dostosowany do warunków meteorologicznych i hydrograficznych panujących na wodach południowego Bałtyku. Jednostka zapewni asystę statkom przewożącym ładunki niebezpieczne zapewniając ochronę przeciwpożarową, poprzez przystosowanie do walki z pożarami na zbiornikowcach LNG. Strażak-28 będzie czuwać nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin, Police i Świnoujście.

Statek mierzy 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości. Jego zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m. Jednostka może rozwinąć max. prędkość do 12,00 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton. Ponadto statek wyposażony jest w trzy monitory wodno-pianowe o wartości 1350 m3/h każdy oraz w dwie pompy FiFi o parametrach 2700 m3/h każda.

Projekt pn. „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to ok. 40,6 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ok. 34,5 mln zł.

Projekt jest częścią złożonego projektu dofinansowanego ze środków Unijnych w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

„Strażak-28” jest trzecim we flocie ZMPSiŚ S.A. Obecnie w Szczecinie cumuje „Strażak-24”, w Świnoujściu zaś „Strażak-26”. Na wejściu statku do eksploatacji zyskają przewoźnicy, armatorzy i pracownicy portu. Porty w Szczecinie, Policach i Świnoujściu będą mogły przyjąć i obsłużyć więcej statków z ładunkami niebezpiecznymi.

Fot.: ZMPSiŚ/Polska Morska