PŻM realizuje program inwestycyjny
31 sierpnia br. odbyło się uroczyste podpisanie kontraktu na budowę czterech masowców o nośności 37,000 dwt dla Polskiej Żeglugi Morskiej, przeznaczonych do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Statki wybuduje stocznia Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC), należąca do grupy China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Ze względu na wciąż trwający w Chinach reżim anycovidowy, mowę podpisano zdalnie z wykorzystaniem internetowego łączenia wideo.

W okolicznościowym przemówieniu dyrektor naczelny PŻM Andrzej Wróblewski przypomniał, że to już drugi kontrakt podpisywany w tym roku przez polskiego armatora ze stocznią Dalian Shipbuilding na masowce typu jeziorowiec o wielkości 37,000 DWT (pierwszy z kontraktów został podpisany w styczniu br.). Wyraził również nadzieję, że umowa ta przyniesie korzyści obu stronom i będzie wzorem udanej współpracy.

Z kolei wiceprezes Dalian Shipbuilding Company He Xu podziękował Polskiej Żegludze Morskiej za wybór stoczni  DSIC do realizacji kolejnego już kontraktu i zapewnił, że budowa statków będzie przebiegała bez zakłóceń a terminy dostaw zostaną dotrzymane.

Dyrektor Andrzej Wróblewski zwracając się z kolei do obecnych w uroczystości pracowników PŻM podziękował im za przygotowanie kontraktu, w szczególności zaś doceniając wkład Pionu Technicznego oraz Finansowego PŻM. Podkreślił również, że przyjęta przez przedsiębiorstwo strategia inwestycyjna na najbliższe lata, zakładająca budowę co najmniej czterech masowców rocznie, pozwoli firmie zachować miejsca pracy oraz swoje strategiczne rynki przewozowe.

Masowce zakontraktowane przez PŻM w stoczni Dalian Shipbuilding będą wchodzić do eksploatacji w odstępach kilkumiesięcznych w 2025 roku i zastąpią wycofywaną w tym czasie serię statków typu „Isa”, wybudowanych w latach 1999-2000. Będą to ekologiczne jednostki o standardach zgodnych z najnowszymi regulacjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (EEDI phase3 – CO², Tier III – NOx).

Zamówione przez PŻM statki to tzw. „jeziorowce” (laker-max), czyli jednostki konstrukcyjnie przystosowane do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Są to akweny, które są jednym ze strategicznych rynków PŻM. Statki będą miały po 199,99 m długości całkowitej i maksymalną dla „jeziorowców” oceanicznych szerokość 23,70 m, warunkowaną szerokością śluz i kanałów Wielkich Jezior. Oceaniczne „jeziorowce” to dość specyficzne statki, które znajdują się w posiadaniu zaledwie kilku armatorów na świecie. Polska Żegluga Morska jest globalnym wiceliderem w tym tonażu.

Warto przypomnieć, że Polska Żegluga Morska realizuje swój program inwestycyjny dwutorowo : z jednej strony zamawia wspomniane masowce (wybór chińskiej stoczni spowodowany jest tym, że statków tego typu od dwóch dekad nie buduje się w Europie), z drugiej zaś PŻM, poprzez spółkę Polskie Promy, zamówiła dwa promy typu ro-pax w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Przygotowania do budowy ro-paxów przebiegają zgodnie z planem : wybrano już dostawców wyposażenia statków a cięcie blach, rozpoczynające fizyczną część realizacji kontraktu, odbędzie się jeszcze w tym roku. Pierwszy z promów ma być gotowy w 2025 roku.

Polska Żegluga Morska ma obecnie flotę składającą się z 54 statków, w tym 50 masowców i 4 promów.

źródło: Polska Morska