Tunel w Świnoujściu. Jak zmienia się komora startowa na wyspie Uznam?

Jak wyglądało betonowanie ściany w części rampowej i jak przebiegają prace przy budowie wyjść ewakuacyjnych? Zobaczcie sami !

Na wyspie Wolin prace koncentrują się w komorze odbiorczej, gdzie uszczelniane są ściany szczelinowe i trwają roboty przy konstrukcjach wewnętrznych, w tym przy płycie jezdnej. Na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stropową betonowane są bariery energochłonne. Na poszczególnych odcinkach kontynuowane są także roboty drogowe, w tym budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Budowany jest również mur oporowy przy bajpasie północnym.

W tunelu TBM zakończyło się betonowanie płyty pod jezdnię, podobnie jak budowa tymczasowej rampy przy wyjściu EE1 od strony odcinka T2. W dalszym ciągu trwa mrożenie pasywne oraz prace przy obudowie ostatecznej przy obu wyjściach ewakuacyjnych (EE1 i EE2).

W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowane są prace przy konstrukcjach wewnętrznych, natomiast na rampie i w tunelu wykonywanym metodą stopową betonowane są bariery energochłonne. W budynku Biura Centrum Obsługi trwają roboty wykończeniowe. Wykonywane są również prace porządkowe, utrzymaniowe oraz roboty bitumiczne.

źródło/ fot./ mat. filmowy UM Świnoujście