Widoczne postępy przy przebudowie mostu nad Regalicą

To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych obecnie na Pomorzu Zachodnim. Realizatorem są Wody Polskie, a projekt jest realizowany w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

– Inwestycja postępuje zgodnie z harmonogramem. To zadanie spektakularne zarówno jeżeli spojrzymy na to jak zmienia się krajobraz nad Regalicą, jak i gdy uświadomimy sobie jak wiele się zmieni w Szczecinie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz standard podróży koleją. To likwidacja wąskiego gardła, które dławiło żeglugę i uniemożliwiało dynamiczne prowadzenie akcji interwencyjnych np. podczas akcji lodołamania. Na naszych oczach dzieją się więc ważne, powiedziałbym nawet historyczne rzeczy – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Podczas spotkania z dziennikarzami dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski wspólnie z dyrektorem kontraktu Sławomirem Krekorą oraz Łukaszem Janowskim, kierownikiem rejonu mówili o postępach prac oraz o tym, ja zmieniać się będzie w najbliższym czasie otoczenie mostu nad Regalicą.  Zakres robót obejmuje budowę przeprawy w nowym śladzie, w sąsiedztwie obecnego mostu. Przeprawa będzie się składać z dwóch stalowych, trójprzęsłowych konstrukcji kratownicowych, dla każdego z torów z osobna, posadowionych na wspólnych przyczółkach i filarach. Konstrukcja mostu zostanie wyniesiona 6,2 m powyżej poziomu wysokiej wody. Stary obiekt zostanie niemal w całości rozebrany, zachowane będzie jedynie wpisane do rejestru zabytków zwodzone przęsło wraz z bezpośrednim otoczeniem.

   – To jedno z najważniejszych zadań infrastrukturalnych realizowanych przez Wody Polskie w naszym kraju i cieszę się, że możemy stanąć ramię w ramię z wykonawcą kontraktu i zapewnić mieszkańców Szczecina i regionu, że budowa idzie zgodnie z planem. Likwidujemy wąskie gardło, które utrudnia zarówno żeglugę jak i akcje zabezpieczające mieszkańców przed powodzią. Po przebudowie prowadzić będziemy mogli akcję lodołamania bez żadnych komplikacji. Szacujemy, że w ciągu nabliższych miesięcy będziemy mogli zaprosić Państwa na spotkanie podczas którego nasuwany będzie nowy most na konstrukcję, która właśnie powstaje. Żegnamy stary, zdezelowany i niefunkcjonalny most, a powitamy niebawem funkcjonalną i nowoczesną przeprawę – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

    Zrealizowaliśmy budowę podpór nurtowych i przyczółku.  Zabudowaliśmy 68 szt. pali wielkośrednicowych o średnicy 150 cm, o łącznej długości 1,3 km. Na wypełnienie pali zużyto około 2 700 m3 betonu​. Powstały ścianki szczelne o łącznej powierzchni około 2 700 m2​. Przywrócono do użytkowania nieczynne tory i rozjazdy​. Wybudowano 2 perony tymczasowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dla obsługi pasażerów​. Przebudowano 17 kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. Trwa wznoszenie budynku nowej nastawni dysponującej „Sj”​. Zrealizowaliśmy oczyszczenie terenu z drzew, karpin, niewybuchów​. Zrealizowaliśmy przygotowanie dróg dojazdowych i placów składowych​ – mówi Sławomir Krekora – Dyrektor Kontraktu Budimex SA – generalny wykonawca inwestycji.

Budowa nowego mostu na Regalicy pozwoli na wyeliminowanie kolizji ruchu pociągów z ruchem taboru pływającego na międzynarodowej drodze wodnej śródlądowej. Zwiększy się także przepustowość linii kolejowej nr 273 i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

      – Inwestycja łączy zakres mostowy i kolejowy, ale jednocześnie służy żegludze śródlądowej – dodaje Sławomir Krekora.

Źródło/fot.: Wody Polskie