Fundusz „Solidarni z Ukrainą”

Akademia Morska w Szczecinie utworzyła specjalny fundusz o nazwie „Solidarni z Ukrainą”, z którego środki wypłacane będą studentom z Ukrainy w formie zapomóg.

Fundusz utworzono 24 marca 2022 r., aby wesprzeć studentów Akademii Morskiej w Szczecinie pochodzących z ogarniętej wojną Ukrainy. Dzięki środkom zgromadzonym w funduszu każdy student, który w wyniku prowadzonej wojny znalazł się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej (np.: utrata dochodów, mieszkania, śmierć rodziców lub opiekunów) będzie mógł otrzymać maksymalnie do 2000 zł rocznie zapomogi, a w szczególnych przypadkach nawet 4000 zł. Wysokość przyznawanego wsparcia będzie rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji danej osoby. Otrzymane wsparcie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundusz zasilany jest ze środków finansowych ofiarowanych przez darczyńców: osób fizycznych, firm oraz innych instytucji i podmiotów. Każdy może wpłacić na ten cel dowolną kwotę. Uczelnia liczy zwłaszcza na wsparcie firm z branży morskiej oraz wszystkich ludzi związanych z morzem.

Proponowana forma pomocy ma charakter długofalowy. Darczyńcy mają pewność, że przekazane pieniądze trafią wyłącznie do osób, które ucierpiały w wyniku prowadzonej wojny w Ukrainie.

W Akademii Morskiej w Szczecinie studiuje obecnie 187 osób z Ukrainy w tym 18 to osoby niepełnoletnie.

91 1240 6292 1111 0011 1247 3919

Akademia Morska w Szczecinie

Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

Bank Pekao SA VII O/Szczecin

W tytule przelewu można wpisać: SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Celem uczelni jest zebranie minimum 200 tys. zł do 30 września 2022. Taka kwota wystarczyłaby na wypłatę środków w 2022 roku wszystkim studentom z Ukrainy, którzy tego potrzebują.

Więcej informacji o funduszu dostępnych jest na stronach:

PL: https://marine-edu.com/pl/aktualnosci-pl/540-solidarni-z-ukraina

EN: https://marine-edu.com/en/aktualnosci-en/541-solidarity-with-ukraine-fund