Polska Żegluga Morska P.P. – Partner Główny 8. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

Polska Żegluga Morska P.P. to największy polski armator i jeden z największych w Europie. Firma działa na rynku globalnym od siedemdziesięciu lat, świadcząc usługi na najwyższym poziomie. Podstawą działalności PŻM jest żegluga nieregularna oraz przewozy ładunków masowych, takich jak zboża, nawozy sztuczne czy fosfaty. Rocznie armator transportuje około 16 milionów ton towarów.

Armator opiera się na własnym tonażu proponując transport na zasadach wybranych przez klienta. Flota PŻM to masowce typu handysize o nośności  16,600-38,000 ton oraz panamax o nośności 80,000-82,000 ton. Ten typ statków determinuje obszar działania armatora, który koncentruje się na rynku atlantyckim oraz europejskim. Na życzenie dostawcy ładunku jednostki PŻM docierają jednak do dowolnego portu masowego na świecie. Gwarancją sprawnego i bezpiecznego transportu towarów są zarówno nowoczesne statki, jak i doświadczone oraz świetnie wyszkolone załogi.

Polska Żegluga Morska dysponuje flotą spełniającą wszystkie restrykcyjne przepisy konwencyjne dotyczące ochrony środowiska. Statki PŻM spalają wyłącznie paliwo o niskiej zawartości siarki.

PŻM to armator z reputacją wypracowaną przez 70 lat nieprzerwanej działalności na międzynarodowym rynku przewozów morskich. Ostatnie lata to stały rozwój przedsiębiorstwa z realizowanymi kolejnymi programami inwestycyjnymi, służącymi odmłodzeniu floty i podnoszeniu jakości świadczonych usług.

źródło kongres-morski.com.pl/partnerzy/