Klaster rozpoczyna działalność

klasterZbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich oraz wzmocnienie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej regionalnych podmiotów branży morskiej- to główne cele, które przyświecają działalności Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

Partnerzy konsorcjum, składającego się z podmiotów branży morskiej spotkali się w środę 16 listopada 2011 r., w siedzibie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

– Wśród Partnerów klastra znajdują się zarówno przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, jak i instytucje otoczenia biznesu. To bardzo istotne, że istnieje chęć i wola współpracy różnych podmiotów działających w sferze gospodarki morskiej – mówił podczas spotkania Jarosław Siergiej, Prezes ZMPSiŚ.

Jego zdaniem klaster, oprócz stanowienia miejsca do współpracy i wymiany doświadczeń, może być także ważnym instrumentem, reprezentującym interesy środowiska branży morskiej.

Podczas spotkania, które miało charakter organizacyjny, wybrano Radę Klastra oraz jego Sekretariat Techniczny. W skład Rady, której głównym celem jest wytyczanie głównych kierunków rozwoju Klastra, weszli przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, spółki Polskie Terminale S.A., przedsiębiorstwa Finomar Sp. z o.o., a także Akademii Morskiej w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Przewodniczącym Rady Klastra wybrany został Jarosław Siergiej, wiceprzewodniczącym prof. dr. hab. inż. Krzysztof Chwesiuk (Akademia Morska), sekretarzem Bartłomiej Pachis ze spółki Polskie Terminale, która pokieruje także Sekretariatem Technicznym Klastra.

Pierwszym decyzją podjętą podczas środowego spotkania było powołania zespołu projektowego, który zajmie się propozycją zagospodarowania terenów wzdłuż szczecińskiego odcinka Odry.

Klaster Morski Pomorza Zachodniego powołany został życia w kwietniu 2011 r. W skład konsorcjum weszło dziewięciu Partnerów oraz pięć firm wspierających ideę Klastra.