Komunikat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczący żeglugi

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w związku z organizacją
wydarzenia „Żagle 2021” zamyka się dla żeglugi nastepujące odcinki

Rzekę Odrę Zachodnią w km 35,95 (most Długi) – 36,55 (Trasa Zamkowa)
Zamknięcie obowiązuje od 28.07.2021 r. od godz. 08:00 do 02.08.2021 r. do godz. 10:00.
Zamknięcie żeglugi nie dotyczy jednostek biorących udział w wydarzeniu. Szczegóły w
komunikacie 24/2021.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że ze względu na występujące
niskie głębokości tranzytowe na III odcinku rzeki Odry tj. od km 617,6 (ujście rzeki Warty) do km
667,2 (m. Hohensaaten) administracja drogi wodnej do odwołania zaprzestaje wykonywania
sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej. Szczegóły w komunikacie 21/2021.
Od dnia 17.03.2021 r. śluza Schwedt jest całkowicie zamknięta dla żeglugi, ponadto śluzy: Lehnitz,
Hohensaaten Ost, Hohensaaten West pracują jedynie w godz.: 07:00 – 14:30. Graniczny odcinek
rzeki Odry należy przekraczać z najwyższą ostrożnością.

Informujemy, że od dnia 06.04.2021 r. na moście w Siekierkach km 653,9 rzeki Odry będą
prowadzone prace remontowe z częściowym zamknięciem przęsła żeglownego. Szczegóły w
komunikacie 16/2021. Proszę zachować szczególną ostrożność przechodząc wskazanym rejonem.
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie informuje, że w terminie od 01.07.2021 do 28.08.2021
obowiązywać będzie nowy harmonogram otwarcia mostu zwodzonego w Podjuchach km 733,7
rzeki Regalicy. Nowy harmonogram można pobrać tutaj.

Każdorazowe otwarcie przęsła mostu zwodzonego w Podjuchach km 733,7 rzeki Regalicy
podnoszone będzie po zawiadomieniu obsługi mostu na 30 min przed planowanym otwarciem. W
przypadku braku informacji o chęci przejścia, przęsło nie zostanie otwarte pomimo harmonogramu.

źródło: Polska Morska/rzgw /fot. Rzeczpospolita