Wyspiarka drąży już pod Świną!

Cieśnina ma głębokość ok. 13-15 metrów, a maszyna będzie wiercić 11 metrów pod jej dnem. Całkowite maksymalne zagłębienie Wyspiarki sięgnie 37,5 metra pod poziomem morza. Do tej pory, wydrążono 500 metrów tunelu. Został jeszcze kilometr. Maszyna drąży 10 metrów tunelu na dobę. Jednocześnie układa betonowe pierścienie, które utwardzają podłoże. Cała inwestycja ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku.

Wydrążenie tunelu – między wyspami Uznam i Wolin – ma kosztować 900 mln zł.

Prace są wykonywane nie tylko wewnątrz tunelu. W komorze startowej trwa uszczelnienie ścian szczelinowych. W rejonie rampy i tunelu budowanego metodą stropową likwidowane są studnie odwodnieniowe.

W ciągu starej nitki ulicy Karsiborskiej trwają roboty przy wiadukcie. W segmentach 10 i 11 wykonywana jest izolacja stropu górnego.

Standardowo cały czas prowadzona jest produkcja segmentów obudowy tunelu, a w zakładzie separacji trwa oddzielanie płuczki wiertniczej od urobku. Z kolei po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin, prace koncentrują się głównie w rejonie szybu odbiorczego oraz rampy i tunelu wykonywanego metodą stopową. Trwają także roboty drogowe oraz przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu.


Jak może wyglądać transport ogromnych i ciężkich tubingów już wewnątrz komory i tunelu? Odpowiedź na filmie. Waga większego segmentu (dla dwumetrowego pierścienia) sięga 12,5 ton, mniejszego (dla 1,5 metrowego pierścienia) 9,3 tony. Segmenty powstają z betonu na kruszywie łamanym granitowym. Część z nich jest klasycznie zbrojona stalą zbrojeniową, a część włóknami stalowymi.

 

źródło: Polska Morska