128 dostawa gazu do Terminalu LNG w Świnoujściu
Do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu dotarła piętnasta w tym roku dostawa LNG dla PGNiG. Skroplony gaz ziemny dotarł do Polski z USA od firmy Cheniere. Dostawa została zrealizowana na bazie kontraktu długoterminowego. Metanowiec Flex Endeavour dostarczył do Świnoujścia 100 mln m3 gazu ziemnego po regazyfikacji. Jest to już 128 dostawa gazu od początku istnienia Terminalu LNG w Świnoujściu.

W portfelu importowym PGNiG znajdują się obecnie kontrakty na zakup LNG od firmy Qatargas oraz cztery kontrakty długoterminowe na zakup LNG produkowanego w terminalach zlokalizowanych w USA – zawarte z Cheniere Energy, Venture Global LNG i Port Arthur LNG. Kontrakt długoterminowy z Cheniere realizowany jest od lipca 2019 roku, a realizacja kolejnych umów z partnerami z USA rozpocznie się w latach 2022-2024. PGNiG zawiera także transakcje tzw. spotowe dotyczące zakupu pojedynczych ładunków. Według obecnego portfela importowego LNG od roku 2024 PGNiG będzie rocznie dysponowało łącznie około 12 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji.

Regazyfikacja LNG polega na przywróceniu gazu z postaci skroplonej ponownie do postaci gazowej, poprzez ogrzanie skroplonego surowca. Podstawowymi urządzeniami w instalacji do regazyfikacji LNG są odparowalniki o różnej wydajności oraz różnej konstrukcji i sposobie ogrzewania.

Obecna zdolność regazyfikacyjna terminalu wynosi 5 mld Nm³ rocznie. Na terenie terminalu zlokalizowane są także dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego magazynowania LNG o pojemności 160 000 m³ każdy.

źródło: PGNiG fot. vesselfinder