Badania, edukacja, rozwój

 Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp z o.o.szkolenia i doradztwo

Centrum jest spółką ze 100 proc. udziałem Akademii Morskiej w Szczecinie, założoną w sierpniu 2013 roku. Firma powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami naukowymi, jakie powstają na Akademii Morskiej – jednej z najbardziej rozpoznawalnych uczelni morskich na świecie.

bridge A 1

Głównym celem Centrum Innowacji jest zbudowanie pomostu pomiędzy światem nauki i biznesu. Jako spółka niezależna, ale ściśle współpracująca z uczelnią, jest pierwszym i ostatnim przystankiem na drodze do korzystania z wiedzy oraz umiejętności uczelnianej kadry naukowej.

Centrum Innowacji doradza, spotyka się z firmami , uczestniczy w wydarzeniach krajowych oraz międzynarodowych, poszukuje inwestorów, partnerów i finansowania.
Zachęcamy do współpracy.

Dane teleadresowe:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2/074
70-500 Szczecin
www.innoam.pl
info@innoam.pl 

 


logo  akademia morska w szczecinie

SYSTEM NAWIGACJI NAVDEC, obecnie eksploatowany w żegludze światowej systemy nawigacyjne realizują głównie funkcje informacyjne i w tym zakresie wspomagają proces bezpiecznego prowadzenia obiektu pływającego. Jednakże żaden ze znanych systemów nie przedstawia nawigatorowi gotowych rozwiązań sytuacji kolizyjnej wypracowanych względem wszystkich obiektów znajdujących się w najbliższym otoczeniu jednostki własnej. Ogranicza to znacznie zakres wspomagania decyzji, a tym samym skuteczność w zapobieganiu kolizjom.

am

Innowacyjność systemu NAVDEC, opracowanego przez zespół naukowców z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie pod kierunkiem prof. Z. Pietrzykowskiego, polega na tym, iż obok funkcji typowych dla nawigacyjnych systemów informacyjnych system posiada funkcje:

• fuzji i integracji danych nawigacyjnych pobieranych z urządzeń zainstalowanych na statku,

• analizy i oceny sytuacji nawigacyjnej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów drogi morskiej,

• automatycznego wyznaczania rozwiązań sytuacji kolizyjnych z zastosowaniem specjalistycznych algorytmów obliczeniowych, w tym algorytmów optymalizacyjnych,

• objaśniania aktualnej sytuacji nawigacyjnej w oparciu o bazę wiedzy nawigacyjnej (przepisy drogi morskiej, zasady dobrej praktyki morskiej, kryteria analizy i oceny sytuacji nawigacyjnej stosowane przez ekspertów nawigatorów),

• objaśniania (uzasadnienia) wyznaczonego, proponowanego, manewru.

Nawigacyjny system wspomagania decyzji NAVDEC jest pierwszym na świecie narzędziem nawigacyjnym, który realizuje obok funkcji informacyjnych zadania typowe dla systemów wspomagania podejmowania decyzji. Te innowacyjne funkcjonalności, znacząco rozszerzające możliwości obecnie eksploatowanych na statkach systemów nawigacyjnych, są przedmiotem zgłoszeń patentowych: krajowego i międzynarodowego. Aktualnie prowadzone są prace wdrożeniowe.