Szkolenie: Misje i klastry – nowe mechanizmy w Horyzoncie Europa

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie zaprasza w dniu 10 czerwca br. o godzinie 10.00 na szkolenie online.

Horyzont Europa to już 9. Program Ramowy Unii Europejskiej, niezmiennie ukierunkowany na reagowanie na potrzeby współczesnej Europy i świata. Niemniej jednak wyróżnia go innowacyjne podejście związane z wprowadzeniem nowych koncepcji w postaci misji i klastrów!

Misje to nowatorska inicjatywa stanowiąca zbiór skoordynowanych działań, mających sprostać najważniejszym wyzwaniom społecznym, w śmiałym, ale wymiernym zakresie.

Dedykowane są one takim zagadnieniom, jak:
– rak;
– adaptacja do zmian klimatu obejmująca społeczną transformację;
– zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe;
– neutralne klimatycznie i inteligentne miasta;
– zdrowa gleba i żywność.Klastry natomiast to obszary tematyczne, w ramach których ogłaszane będą konkursy na badania i innowacje, mające w głównej mierze przyczynić się do realizacji misji. W Horyzoncie Europa wyznaczono 6 klastrów:- zdrowie;
– kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne;
– bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa;
– technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna;
– klimat, energia, transport;
– żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.W trakcie szkolenia przedstawione zostaną cele i zadania, jakie niosą ze sobą misje oraz klastry, a także w jaki sposób szukać odpowiednich konkursów. Ponadto, opowiemy o możliwości zostania Ekspertem Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do rejestracji!
Więcej informacji na temat szkolenia udziela konsultantka RPK p. Aleksandra Albińska,
e-mail: Aleksandra.Albinska@zut.edu.pl, tel.: 91 449 47 23.

źródło: Polska Morska