Postęp prac przy modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5

Trwają prace przy modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Pogłębiony tor wodny umożliwi wpłynięcie do Szczecina statków średniej wielkości. Planowane zakończenie prac pogłębiarskich to przełom sierpnia i września tego roku.

Roboty czerpalne przy Ostrowie Grabowskim zostały zakończone, wyczerpany urobek został odłożony wewnątrz wyspy W28, trwają prace przygotowawcze do umacniania skarp podwodnych, prace czerpalne są prowadzone w obszarze Wielkiej Kępy (pogłębiarki Małż II i Homar),

W obszarze wyspy Radolin trwa montaż stalowego oczepu, montaż platformy obsługowej oraz prowadzone są prace związane z wykonaniem zasypu grodzy.

Równocześnie trwają prace przy umacnianiu skarp podwodnych przy nabrzeżach BONn, Huk i Żeglarskim.

Pogłębiarki Meuse River, Scheldt River i Vox Amalia pracują na km 5+00 do 67+000, dodatkowo na torze wodnym pracuje specjalistyczny ponton Jetsed, który wyrównuje powierzchnię dna toru wodnego i profiluje skarpy podwodne.

Na wyspie W22 urobek jest odkładany rurociągami na obrzeżu wyspy, ponad powierzchnię wody, z kolei na wyspie W28 trwa klapowanie urobku wewnątrz wyspy. Przy wyspie W22 trwa montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych, a przy wyspie W28 rozpoczęto prace przygotowawcze pod roboty umocnieniowe.

Prace pogłębiarskie wykonano w ponad 70%, planowane zakończenie prac pogłębiarskich to przełom sierpnia i września tego roku.

Warunki żeglugi

Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy.

Wszystkich użytkowników akwenu prosimy jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie – warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne.

W dalszym ciągu obowiązuje Komunikat nr 4 Kapitana Portu Trzebież wraz z mapami, dotyczący zamknięcia określonych akwenów dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się pracami pogłębiarskimi.

Jego wartość to 1,4 miliarda złotych.

Inwestycja rozpoczęła się dwa lata temu i prowadzona jest przez Urząd Morski i Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście.

Źródło UMS