Porty i usługi portowe

logo Port Szczecin-Swinoujscie napis big

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – w Szczecinie i Świnoujściu. Do podstawowych zadań Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. należy: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej oraz pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów.

Szczecin-Elewator

Porty w Szczecinie i Świnoujściu tworzą uniwersalny, a zarazem jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku. Znajdują się na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą oraz na morskim szlaku, który poprzez Bałtyk łączy Rosję i Finlandię z Europą Zachodnią. Są najbliższymi portami morskimi dla Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec, a w szczególności dla rejonu Berlina i Brandenburgii. Ich atutem jest połączenie siecią wodnych dróg śródlądowych z Berlinem, i dalej – z europejskim systemem dróg wodnych. Porty Szczecin- Świnoujście oferują regularne połączenia żeglugowe do Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Szczecin-Finskie

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy, będący liderem połączeń promowych ze Skandynawią. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe – w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe – suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe dla towarów rolno-spożywczych. Na terenie obu portów znajdują się wolne obszary celne. W roku 2014 łączne przeładunki obu portów wyniosły 23,4 mln ton. Od kilku lat ten zespół portowy jest jednym z największych inwestorów w regionie, z powodzeniem korzystając przy tym z funduszy unijnych.

Szczecin bulk


Dane teleadresowe:

Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście S.A.
ul. Bytomska 7
71-603 Szczecin
www.port.szczecin.pl

 

 


TPS1

Terminal Promowy Świnoujście pełni wiodącą rolę w obsłudze morskich połączeń promowych z Polski do Skandynawii zarówno, co do ilości zawinięć promów, jak i pod względem wielkości obsłużonego ruchu pasażerskiego i towarowego, stanowiąc w ten sposób integralną część korytarza transportowego łączącego Skandynawię z krajami południowej Europy. Terminal posiada odpowiedni potencjał usługowy w postaci infrastruktury portowej oraz dysponuje zespołem pracowników o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym, dzięki czemu Spółka zwiększa realizację rosnących z roku na rok zamówień.

swinoujscie

Terminal Promowy Świnoujście poza kompleksową obsługą portową promów i statków, oferuje również usługi w zakresie przeładunku pojazdów i ładunków ponadnormatywnych. W ramach klastra trwają prace zmierzające do stworzenia podstaw organizacyjnych i logistycznych związanych z utworzeniem terminalu przeładunków kombinowanych, łączącego transport drogą morską, lądową i kolejową.

Port dysponuje bocznicą kolejową i możliwymi do wykorzystania dwoma torami przeładunkowymi Nr 67 i 81. Wystarczające jest też zaplecze w postaci placów postojowych i manewrowych.

Dane teleadresowe:

Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 1
72-606 Świnoujście
www.sft.pl


logo

Działalność firmy Ship-Service S.A., będącej liderem na polskim rynku bunkrowym, związana jest z następującymi obszarami:

  • bunkrowanie statków morskich w paliwa żeglugowe, 24 godziny na dobę 365 dni w roku SHIP-SERVICE dostarcza paliwa żeglugowe typu MGO 0,1% siarki oraz HSFO 30-700 cSt dla statków w morskich portach polskich: Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia;
  • obsługa statków w portach;
  • przeładunki i składowanie towarów;
  • działalność spedycyjna i przewozowa w zakresie transportu lądowego i wodnego;
  • usługi consultingowe w zakresie obrotu towarowo-morskiego;
  • usługi związane z ochroną środowiska wodnego, odbiór odpadów ze statków, gospodarowaniem odpadami, czyszczeniem separatorów, usuwaniem rozlewów i zanieczyszczeń z akwenów portowych
  • eksport, import w zakresie prowadzonej działalności – koncesja na import paliw;
  • zaopatrywanie rynku żeglugi portowej oraz floty rybackiej.

13-flota PORONIECcysterna

Dane teleadresowe:

Ship-Service S.A.
Tama Pomorzańska 1
70-030 Szczecin
tel.: + 48 91 431 89 91/92
fax: + 48 91 431 89 99
e-mail: office@ship-service.pl
www.ship-service.pl